Незалежна оцінка вартості бізнесу, цінних паперів підприємств і організацій

Консалтингова група «АРГО ЕКСПЕРТ» здійснює незалежну оцінку вартості: бізнесу,цінних паперів підприємств та організацій

• діючі підприємства;

• акції, пакети акцій, що котуються на біржі акцій;

• родовища, ліцензії на розробку родовищ;

• інвестиційні проекти;

• бізнес;

• банки, акції банків.

Необхідні документи для оцінки бізнесу / підприємства

Дані про підприємство:

 • опис та історія підприємства;
 • основні види діяльності;
 • інформація про емісію акцій;
 • плани розвитку підприємства;
 • інформація про виплату дивідендів (історія виплат, розміри);
 • інформація про дочірніх компаніях, філіях та iнше.

Юридичні документи:

 • установчі документи;
 • для акціонерних товариств: звіти про підсумки випуску цінних паперів, дані про склад акціонерів;
 • правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, технічна документація на обладнання, машини,
 • автомобілі, проектно-технічна документація;
 • дані про торгові марки, патенти і бренди.

Інформація про виробництво:

 • вироблена продукція (характеристика, об'єм) / послуги, що надаються;
 • коротка характеристика виробництва (технологія, виробничі потужності, ретроспектива виробництва за останні 3 роки, прогноз виробництва);
 • витрати на виробництво (за кожним видом продукції);
 • максимальний обсяг виробництва (виробничі потужності) обраних основних видів продукції;
 • дані про збут - відпускні ціни, обсяги продажів за останні три роки, план продажів, покупці, незнижувані запаси продукції;
 • Дані з постачання сировиною (постачальники, розрахунки з постачальниками).

Бухгалтерська звітність:

 • за останні три роки, для останнього року - поквартально;
 • форма 1, 2, 3, 4, 5;
 • фонд заробітної плати;
 • інформація про обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди;
 • розшифровки до звітності на дату оцінки: переліки основних засобів, нематеріальних активів, дані про незавершене будівництво, фінансові вкладення;
 • дані про запаси і витрати, про інші активи;
 • розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • останній облік аудитора.

Даний список є попереднім і може змінюватися, залежно від цілей і конкретного об'єкта оцінки.