Оцінка інтелектуальної власності

Консалтингова група «АРГО ЕКСПЕРТ» здійснює незалежну оцінку вартості: інтелектуальної власності

- товарні знаки;

- патенти;

- ноу-хау;

- технічна і технологічна документація;

- комп'ютерні програми та бази даних;

- промислові зразки;

- нематеріальні активи.

Документи, необхідні для оцінки нематеріальних активів:

  • документи, що підтверджують діють на дату оцінки права на об'єкт оцінки (правовстановлюючі документи: патент на винахід, промисловий зразок, корисну модель або свідоцтво на товарний знак, або ліцензійний договір і тощо).
  • документи, що містять відомості про наявність обтяжень, які діють щодо об'єкта оцінки, включаючи обтяження заставою або борговими зобов'язаннями, наявністю ліцензійних угод, договорів, контрактів і т.д.
  • документи, що встановлюють кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки та умови його господарського використання.
  • опис об'єкта інтелектуальної власності;
  • опис компанії, що використовує даний об'єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;
  • відомості про аналоги оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності (відмінності оцінюваного об'єкту від його аналогів);
  • відомості про витрати на створення і рекламу об'єкта інтелектуальної власності;
  • відомості про продажі об'єктів, зроблених з використанням оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
  • бізнес-плани розвитку підприємства;
  • маркетингові дослідження ринку, де іспользуєтся ОІВ.

Представлений перелік носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку інтелектуальної власності.