Незалежна оцінка вартості культурних цінностей

Консалтингова група «АРГО ЕКСПЕРТ» здійснює незалежну оцінку вартості: культурних цінностей.

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства Україна, а саме:

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтаж з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства і держави, історією, наукою і культурою, а також такі, що стосуються життя і діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • складові частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
 • старовинні книги та інші видання, які є історичною, художньою, науковою і літературною цінністю, окремо або в колекції;
 • манускрипти і інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо або в колекції;
 • унікальні і рідкісні музичні інструменти;
 • види зброї, які має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, інші матеріали філателій, окремо або в колекції;
 • рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • зоологічні колекції, які є науковою, культурно- просвітницькою, навчально -виховної або естетичною цінністю;
 • рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.