Будівельно-технічна експертиза

ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» надає професійні послуги з проведення будівельно-технічних експертиз по Україні.

Відповідно до Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Міністерства юстиції N 965/5 від 01.06.2009 р. із змінами та доповненнями від 26.12.2012) будівельно-технічна експертиза Вам допоможе, якщо необхідна:

Експертна оцінка:

 • визначення ринкової вартості нерухомого майна для суду;
 • визначення залишкової, дійсної чи відновної вартості об'єкту будівництва;
 • визначення вартості проектних робіт з проведення будівництва, ремонтних робіт чи реконструкції об'єкту будівництва;
 • визначення вартості будівництва за задану дату;
 • визначення вартості будівельних робіт, затрачених матеріалів для будівництва чи ремонту;

 Оцінка будівельних робіт:

 • установлення факту виконання на об'єкті робіт, про які йдеться в звітній документації;
 • визначення об’єму та вартості виконаних будівельних робіт;
 • відповідності/невідповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм (ДБН) тощо.

 Розподіл нерухомості:

 • розділ нерухомого майна та визначення порядку користування домоволодінням;

 Встановлення розміру збитків:

 • оцінка збитку після аварії чи пожежі;
 • встановлення причин затоплення конструктивних елементів приміщень;
 • визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт,

 Визначення технічного стану будівлі:

 • визначенні технічного стану і величини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд в цілому;
 • встановленні аварійності будівель.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 2. Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 3. Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо)? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 4. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією?
 5. До якого виду робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тощо) належать фактично виконані будівельні роботи на об’єкті?
 6. Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом об’єкта?
 7. Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди тощо)?
 8. Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 9. Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 10. Яка вартість ремонтно-будівельних робіт (розмір завданої матеріальної шкоди), проведення яких необхідне для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 11. Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення будинку до нежитлових (допоміжних)?
 12. Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва розділити (виділити частку) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників (вказати частки)?
 13. Які варіанти розподілу (виділення частки) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
 14. Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням відповідних фахівців).